Stödboende, Skyddat Boende & Familjehem i Stockholm, Uppsala & Gävle.

Vi på Steg 1 tar med öppna armar emot unga vuxna från 16 år och uppåt enligt de myndighetskrav som föreligger. Vi bedriver stödboendeverksamhet med fokus på hållbar vägledning och trygghet.
Vår verksamhet omfattar förutom stödboende även skyddsplaceringar och familjehem samt kombinationen skyddsplacering i familjehem.
Vi är i dagsläget verksamma i Uppsala, Stockholm och Gävle .

Vilka är vi?

Steg 1 drivs av personer med lång erfarenhet inom vård och omsorg. Steg 1 har varit verksamma sedan 2015 och har mycket erfarenhet inom vårt område. Hos Steg 1 finns jourpersonal tillgängligt dygnet runt, interna psykologer samt läkarjour.

Vi arbetar utifrån individens behov och säkerställer alltid att personal har god kompetens inom området.