Steg1uppsala.se

+46 701-466446

Välkommen till Steg 1!

Vi på Steg 1 erbjuder insatser för individer som är i behov utav placering i familjehem, stödboende samt skyddat boende.

Vi  är verksamma i Stockholm, Uppsala, Västmanland samt Gävleborg.


Familjehem

Vi erbjuder förstärkta familjehem för specifika behov och har stor vana vid olika typer av problematik. 


Ta reda på mer

Skyddat boende

Kvinnor, män, par och familjer som är i behov av skydd. Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, för både kortare och längre perioder.

Ta reda på mer

 Stödboende

Ensamplacerade unga i åldern 16–20 år som har förmåga att med visst stöd klara eget boende i lägenhet.

Ta reda på mer


Vilka är vi?

Steg 1 drivs av personer med lång erfarenhet inom vård och omsorg. Steg 1 har varit verksamma sedan 2015 och har mycket erfarenhet inom vårt område. Hos Steg 1 finns jourpersonal tillgängligt dygnet runt, interna psykologer samt läkarjour.

Vi arbetar utifrån individens behov och säkerställer alltid att personal har god kompetens inom området.

Steg 1s konsulentstödda familjehemsverksamhet och Steg 1s stödboende är tillståndspliktiga verksamheter som bedrivs under IVO:s tillsyn.


Familjehem

Att vara jourhem eller familjehem innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem, antingen under en period av barnets liv eller under hela uppväxten. Du samarbetar med socialtjänsten och barnets föräldrar. Ett familjehem är ett komplement till barnets egna föräldrar.
Steg1 innehar tillstånd från IVO för att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.
Alltid på Steg 1s familjehem

• Väldigt kompetenta och engagerade konsulenter
• Mycket noggrann matchningsprocess för att säkerställa placeringen både för familjehemmet och för den placerade.
• Vi erbjuder anpassade utbildningar till familjehemmen


Vi tar emot unga i åldrarna 0-20 år
Vi har jour- och familjehem i Stockholms län, Uppsala län och Gävleborgs län men utökar hela tiden vår verksamhet. Vi tillämpar närhetsprincipen genom att det aldrig är mer än två timmars resväg mellan placerad klient och dennes ansvariga familjehemskonsulent.

Vill du bli familjehem eller har du frågor och funderingar?
Kontakta oss nedan.

Skyddat Boende

Målgrupp: Kvinnor, män, par och familjer som är i behov av skydd.

Vi erbjuder skyddat boende åt kvinnor, män och familjer i olika storlekar

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, för både kortare och längre perioder. Vi hämtar och lämnar klienter över hela Sverige efter överenskommelse.


Våra boenden

Våra boenden består främst av lägenheter men även fristående hus. De finns på olika orter vilket skapar flexibilitet i placeringen. Vi erbjuder boenden i alla storlekar och kan även erbjuda boenden där man får ha med sig husdjur. Vi är noga med att våra boenden skall vara både trivsamma och säkra. De är inredda med möbler och köksutrustning, i fint skick och i dialog med klienten ordnar vi eventuell extra utrustning som behövs. Alla våra boenden är självhushåll där tanken är att klienten ska återgå till att leva så normalt som möjligt men vår personal finns till hands för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Vårt stöd utgår från individen och syftar till att utifrån individens behov stödja vägen till ett självständigt liv.

Vårt stöd

Varje klient får en egen kontaktperson och vi hjälper till med allt ifrån sekretessmarkering, säkerhetsgenomgång, bokningar av tider, myndighetskontakter och vårdbesök till stöd i att leta ny bostad, söka arbete och lära sig mer om hur vårt samhälle fungerar.

För dig som placerar hos oss

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att alla som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll. Vi värnar självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver dock ett samarbete av klienten för att kunna upprätthålla det skydd som vi erbjuder. När placeringen påbörjas går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att kunna erbjuda skydd.

Där behov finns erbjuder vi olika former av larm men det största skyddet finns i anonymiteten, framförallt i sociala medier. Som stöd i er uppföljning levererar vi månadsrapporter. För kommuner med ramavtal har vi ingen uppsägningstid, i övrigt är uppsägningstiden 7 dygn. Vi tar inte emot klienter med ett aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar självhushåll.


Stödboende

Målgrupp:
Ensamplacerade unga i åldern 16–20 år som har förmåga att med visst stöd klara eget boende i lägenhet. Verksamheten har tillstånd ifrån IVO och bedrivs i enlighet med riktlinjerna för stödboende för målgruppen.

Här arbetar vi individuellt med varje enskild ungdom och här ingår en kontaktperson som arbetar utifrån vårdplan och ger stöd i praktiska frågor som ekonomi. studier, myndighetskontakter, arbete med kontinuerlig kontakt med handläggare. I vårt stödboende bor man i egen basmöblerad lägenhet med tillgång till personal dygnet runt.

  • Boende i egen lägenhet med eget kök och badrum.

  •  Kvalificerad kontaktperson.

  • Möjlighet att vända sig till beredskap dygnet runt vid akuta frågor.

  • Träningskort eller annan fritidssysselsättning utifrån bedömning av enhetschef

  • Tv och internetuppkoppling.

Kan också fungera som skyddat boende eller som utslussning efter vistelse på HVB-hem, kriminalvårdsanstalt eller annan institution.

Vill du bli familjehem?

Fyll i formuläret här nedan så kontaktas du utav en av våra familjehems-samordnare.
Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontakta oss

Vasagatan 28, Box 52, 111 20 Stockholm 

+46 701-466446

Info@steg1uppsala.se

Vi har jour dygnet runt