Steg1uppsala.se Ring oss

Välkommen till Steg 1!

Vi på Steg 1 erbjuder insatser för individer som är i behov utav placering i familjehem, stödboende samt skyddat boende.

Vi  är verksamma i hela Sverige.


Familjehem

Vi erbjuder förstärkta familjehem för specifika behov och har stor vana vid olika typer av problematik. 


Ta reda på mer

Skyddat boende

Kvinnor, män, par och familjer som är i behov av skydd. Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, för både kortare och längre perioder.

Ta reda på mer

 Stödboende

Ensamplacerade unga i åldern 16–20 år som har förmåga att med visst stöd klara eget boende i lägenhet.

Ta reda på mer


Vilka är vi?

Steg 1 drivs av personer med lång erfarenhet inom vård och omsorg. Steg 1 har varit verksamma sedan 2015 och har mycket erfarenhet inom vårt område. Hos Steg 1 finns jourpersonal tillgängligt dygnet runt, interna psykologer samt läkarjour.

Vi arbetar utifrån individens behov och säkerställer alltid att personal har god kompetens inom området.

Steg 1s konsulentstödda familjehemsverksamhet och Steg 1s stödboende är tillståndspliktiga verksamheter som bedrivs under IVO:s tillsyn.


Familjehem

Att vara jourhem eller familjehem innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem, antingen under en period av barnets liv eller under hela uppväxten. Du samarbetar med socialtjänsten och barnets föräldrar. Ett familjehem är ett komplement till barnets egna föräldrar.
Steg1 innehar tillstånd från IVO för att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.
Vill du bli familjehem eller har du frågor och funderingar?
Klicka på knappen nedan.

Skyddat Boende

Målgrupp: Kvinnor, män, par och familjer som är i behov av skydd.

Vi erbjuder skyddat boende åt kvinnor, män och familjer i olika storlekar

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, för både kortare och längre perioder. Vi hämtar och lämnar klienter över hela Sverige efter överenskommelse. Läs mer genom att klicka på knappen nedan.

Stödboende

Målgrupp:
Ensamplacerade unga i åldern 16–20 år som har förmåga att med visst stöd klara eget boende i lägenhet. Verksamheten har tillstånd ifrån IVO och bedrivs i enlighet med riktlinjerna för stödboende för målgruppen.

Här arbetar vi individuellt med varje enskild ungdom och här ingår en kontaktperson som arbetar utifrån vårdplan och ger stöd i praktiska frågor som ekonomi. studier, myndighetskontakter, arbete med kontinuerlig kontakt med handläggare. I vårt stödboende bor man i egen basmöblerad lägenhet med tillgång till personal dygnet runt.

Tryck på knappen nedan för mer information.

Vill du bli familjehem?

Fyll i formuläret här nedan så kontaktas du utav en av våra familjehems-samordnare.
Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontakta oss

Råsta Strandväg 13C, 169 79 Solna

+46 701-466446

Info@steg1.se

Vi har jour dygnet runt