Steg1uppsala.se Ring oss

Familjehem

Att vara jourhem eller familjehem innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem, antingen under en period av barnets liv eller under hela uppväxten. Du samarbetar med socialtjänsten och barnets föräldrar. Ett familjehem är ett komplement till barnets egna föräldrar.
Steg1 innehar tillstånd från IVO för att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.
Alltid på Steg 1s familjehem

• Väldigt kompetenta och engagerade konsulenter
• Mycket noggrann matchningsprocess för att säkerställa placeringen både för familjehemmet och för den placerade.
• Vi erbjuder anpassade utbildningar till familjehemmen

Vi tar emot unga i åldrarna 0-20 år
Vi har jour- och familjehem i Stockholms län, Uppsala län och Gävleborgs län men utökar hela tiden vår verksamhet. Vi tillämpar närhetsprincipen genom att det aldrig är mer än två timmars resväg mellan placerad klient och dennes ansvariga familjehemskonsulent.
Vi kan erbjuda jour- och familjehem i hela Sverige. Vill du bli familjehem eller har du frågor och funderingar?
Tryck på knappen nedan.