Steg1uppsala.se Ring oss

Skyddat boende

Målgrupp: Kvinnor, män, par och familjer som är i behov av skydd.

Vi erbjuder skyddat boende åt kvinnor, män och familjer i olika storlekar

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, för både kortare och längre perioder. Vi hämtar och lämnar klienter över hela Sverige efter överenskommelse.

Våra boenden

Våra boenden består främst av lägenheter men även fristående hus. De finns på olika orter vilket skapar flexibilitet i placeringen. Vi erbjuder boenden i alla storlekar och kan även erbjuda boenden där man får ha med sig husdjur. Vi är noga med att våra boenden skall vara både trivsamma och säkra. De är inredda med möbler och köksutrustning, i fint skick och i dialog med klienten ordnar vi eventuell extra utrustning som behövs. Alla våra boenden är självhushåll där tanken är att klienten ska återgå till att leva så normalt som möjligt men vår personal finns till hands för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Vårt stöd utgår från individen och syftar till att utifrån individens behov stödja vägen till ett självständigt liv.

Vårt stöd

Varje klient får en egen kontaktperson och vi hjälper till med allt ifrån sekretessmarkering, säkerhetsgenomgång, bokningar av tider, myndighetskontakter och vårdbesök till stöd i att leta ny bostad, söka arbete och lära sig mer om hur vårt samhälle fungerar.

För dig som placerar hos oss

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att alla som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll. Vi värnar självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver dock ett samarbete av klienten för att kunna upprätthålla det skydd som vi erbjuder. När placeringen påbörjas går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att kunna erbjuda skydd.

Där behov finns erbjuder vi olika former av larm men det största skyddet finns i anonymiteten, framförallt i sociala medier. Som stöd i er uppföljning levererar vi månadsrapporter. För kommuner med ramavtal har vi ingen uppsägningstid, i övrigt är uppsägningstiden 7 dygn. Vi tar inte emot klienter med ett aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar självhushåll.

Vi kan erbjuda skyddat boende i Stockholm och Uppsala. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss.